Pasta Oner

Near to Heaven

14.11.2016 — 20.11.2016
Vernisáž 14.11.2016 18:00

kurátor/ka:
Pavel Kubesa

Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řenda, současný vizuální umělec, již roky působí převážně v galerijním prostředí, v němž systematicky prezentuje a rozvíjí své charakteristické vizuální tvarosloví a kontroverzní tematiku. „Ač je dnes jeden z nejvyhledávanějších pop artových malířů u nás, je do velké míry stále spojován i s hip-hopové kulturou či pouličním uměním. Tradice přiznání a deifikování peněz a materiálních hodnot jako takových, je pro Pastu základním kamenem a inspirací. Pasta Oner však na ní reaguje použitím promyšlené, kritické ironizace a estetizace těchto dnešních společenských pilířů.

V nové sérii obrazů, představených v rámci výstavy Near to Heaven, se však Pasta Oner představí ve formálně mnohem aktuálnější podobě. Posunutím své rétoriky nevybíravým směrem a mnohem minimalističtí, převážně monochromatickou vizualitou, upřednostňuje Pasta nově spíše koncepční stránku svých děl a nově pracuje se speciální technikou leptání polystyrenu. „V době, kdy žijeme v tzv. „post-truth-society“, tedy v éře, v níž „pravda“ přestává být hodnotou a opěrným bodem pro komunikaci jakéhokoliv politického či společenského programu, a současně v době, v níž se hovoří o selhání (řekněme převážně politických) elit v schopnosti komunikovat realisticky argumentované postoje v širším kulturním dialogu, ukazuje Pasta pevné stanovisko vůči dnešní (pravděpodobně nejen západní) civilizaci způsobem, který stále zůstává srozumitelný. Jeho díla přestávají být líbivá, jdou na dřeň, někdy se až „rozpouští ve formě“, převyprávějí dřívější mýty a narativy.“ – Pavel Kubesa