Ester Parasková, Petr Pelzmann

„I Ježíš klopýtl”

18.2.2021 — 31.3.2021
Vernisáž 18.2.2021 14:00

kurátor/ka:
Adam Hnojil

„Ludwig Wittgenstein: Co se vůbec dá říci, dá se říci jasně, a o čem člověk mluvit neumí, o tom se musí mlčet.''

Estetika napětí-zrcadlení vlastních představ-děsivost pravděpodobného i nepravděpodobného- barevnost i monochromnost - hrůza života - detekování zániku a prázdnoty - existenciální umělecké vykořenění - bezednost - ztráta a osamění - moderování reflexe - možnosti figurace a kompozice - tělo a tvář - substitutivní přímost - popření symbolů - hledání nových cest - hrubé a pastozní hmoty - lhostejnost - povědomí a obeznámenost - aspekty námětu - fikce - vizuální hry - problematičnost - hledání pravidel znázorňování - radikálnost názorů - techniky a praktiky - komputace - aparát kultury zpochybnění - hypotézy struktury - možnosti - formy plasticity - neznámost - polyvalentnost - hlasitost a hluk - konstelace chaosu - gesto obsese - disonance - rychlé pohyby - estetika fragmentu - odvaha - nechutnost - estetika ošklivosti - šok tvarem - pokusy o komplexní výraz - nebezpečné vztahy - deformace reality - karikaturnost - šokující - sebevědomí - hledání normy sdělitelnosti a pochopení - záměny - ošklivost - očista hrubostí - spontaneita drzosti - svoboda rychlosti - divokost - lehkost útěku - smrt sentimentu - asociální živost - paranoia - ofenzíva pravidel - pluralita - kombinace nonsensu - balancování za hranou - hledání jako proces - ataky intuice - šílenství prozření - originalita - individualismus - portréty společnosti - vztek - agrese - napětí - očekávání - nespokojenost - potřeby vyjádření - neklid - odboj - systémy reprezentace - antiideologičnost - závislost na tvorbě - absence duchovnosti - hranice vnímatelnosti.“


  • Za opětovně prodloužených opatřeních bude výstava prozatím přístupná po domluvě via email mariana@karpuchina.gallery či telefonicky na +420 608 282 853‬. Těšíme se na každého z vás!

(((( _ _)☆ ≡〇  ┏┓