Jakub Čuška

Untitled Dreams

8.2.2024 — 24.3.2024
Vernisáž 7.2.2024 18:00

kurátor/ka:
Mira Macík

  • Figurativní malíř Jakub Čuška (*1989) na výstavě Untitled Dreams v Karpuchina Gallery představuje celý záběr svých malířských projevů, kterým se denně věnuje. Při práci je pro něj charakteristický procesuální přístup. Náměty čerpá zejména z vlastní představivosti, ale občas využívá i archiv fotografií. Atmosféra lyrických maleb působí na diváka melancholickým dojmem. Vyobrazené figury – s prvky autoportrétu – jsou zasazené do imaginárního prostředí na hraně reality a snu, které může být odrazem vnitřního světa postav nebo samotného autora. Na pozadí svých pláten Čuška používá výraznou plošnost postavenou do kontrastu s živou rytmizací tahů štětce, které příjemně destabilizují obraz a jistým způsobem jej rozpouští. Tím vzniká nezatížená, otevřená malba, která se zdráhá nést přesnou definici a otevírá zadní vrátka pro další možná řešení. Otevřenost malířské formy podněcuje k úvahám nad prchavostí každého okamžiku. Možná právě tato nedořečenost se ukazuje jako prvek, který malbám propůjčuje rozechvění a připomíná, abychom si nevytvářeli bariéru před dalšími východisky.

  • Čuškovi hrdinové stojí na hraně mezi dětstvím a dospělostí a řeší možný konflikt zodpovědnosti a bezprostřední touhy zůstat stále chlapcem. Prostor, který jeho protagonisté obývají, je svírá v bezpečí autorovy vnitřní fantazie a drží je dál od přesných obrysů reality. Autor nám skrze své malby připomíná lidské snění a nenásilně nás provází svým vnitřním světem. Postavy z obrazů nám totiž mohou být povědomé a blízké skrze naši vlastní zkušenost. Muži a chlapci z pláten mají stále možnost se v pohybovat na rozhraní, a připomínat nám, jaké to je, když už jsme dospělí, a přitom se rádi poddáváme dennímu snění.

  • Jakub Čuška vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Malba 4 u Martina Mainera a Marka Meduny. Má za sebou samostatné výstavy například v Galerii Vyšehrad a v Galerii OKO Opava. Účastnil se několika skupinových výstav jako Téměř sedm statečných zabývající se figurativní malbou v Trafo Gallery, Vzchop se, buď malířem škaredých věcí v Rub Gallery a Přikázané uvolněnív Telegraph Gallery. Aktuálně učí v malířském ateliéru na Střední škole designu a módy v Prostějově, žije a pracuje v Olomouci.