Vladimír Skrepl, Jan Vytiska, Karíma Al-Mukhtarová, Jiří David, Michal Škapa, Epos257

P e r l o r o d k y

8.12.2017 — 25.1.2018
Vernisáž 8.12.2017 19:00

kurátor/ka:
Alexandra Karpuchina

Jsou věci tak zřejmé, že na ně nemyslíme. Jsou věci tak důležité, že na ně nesmíme zapomenout.

V období masového self-ideologismu, v pečlivě vybroušené self-made společnosti, s existenciálním předpokladem virtuálních vztahů, nabývá zkoumání a nalézání identity zvláštního významu.

Zvykli jsme si na globální pokrytí, rychlost, plošnost i plochost vjemů. Naše osobnost je neustálá, tekoucí proměnná, která buď narazí do zdrojů podnětů, či o ně jen letmo zavadí. Plocha a hloubka jsou ale dvě různé roviny a k vnímavosti je potřeba čas.

Jsme si obklopujícím nás světem a ten je zase odrazem nás. Jsme reflexí a reflektorem, sebereflektorem a sebereflexí. Čím plošnější a povrchnější jsou naše vztahy s okolním světem, tím méně jsme si sami pro sebe. Osobní, hluboké a dlouhodobé, se proto staly základními kameny nejen pro výstavu Perlorodky, ale i pro samotnou nově vznikající White Pearl Gallery.

Šest velmi odlišných uměleckých osobností české aktuální výtvarné scény ; Jiří David, Karíma Al-Mukhtarová, Vladimír Skrepl, Michal Škapa, Jan Vytiska, Epos257, přetvoří svými díly nový prostor galerie ve vizualizaci každodenní i celoživotní proměny jedince. Dojde tak k vědomé, vzájemné sebeidentifikaci tvůrčím procesem, k modifikaci, případně k obohacení děl autorů ve vzájemné, vědomé reflexi v konkrétním prostoru a čase.