Dominik Jančík, Marek Šilpoch, Oliver Torr

Prizma

16.2.2018 — 16.3.2018
Vernisáž 16.2.2018 18:00

kurátor/ka:
Alexandra Karpuchina

Autoři Dominik Jančík, Marek Šilpoch a Oliver Torr patří do generace, která se adaptovala na všeobklopující audiovizuální šum a přijala jej jako své přirozené prostředí. Prostředí, ve kterém jednají nejen lidská individua, ale i věci a systémy.

Spektakulárnost nových médií se zdá být dnes díky technologiím neomezená. Přesto, nebo možná právě proto, připomínají tito tři umělci divákovi jeho aktivní roli v působení vjemů, které ho obklopují. Dílčími, avšak na sebe navazujícími instalacemi jdou proti plynutí času. Přenáší složitou technologii do analogu a analog do rukou člověka. Rozdělují dříve automaticky propojené audio-vizuální stopy. Plynutí zvuku a světla potom metaforicky odkazuje na ,,proud subjektivních způsobů jevení, které se synteticky sjednocují ve vědomí téhož tak a tak jsoucího” (E. Husserl).

XYZ project přetváří prostor galerie na pouť jedince začínající odpojením od jeho osobnosti, jejíž druhé já paradoxně vytváří vjemovou skutečnost, přes zvuk frygického modusu nataženého v prostoru, do místnosti časového oddělení smyslů.

Od roku 2014 působí trojice umělců na platformě elektronické hudby pod společným názvem XYZ project. Narozdíl od okolních trendů se stále více odprošťují od lákavého zaujetí vizuálními možnostmi a svou estetickou stránku naopak minimalizují, zintenzivňují působení dílčích dojmů a vytváří tak charakteristický, dobře rozpoznatelný styl.

Díky multižánrovému zaměření a úzkému pracovnímu, ale i přátelskému vztahu, tvorbě pod společným úhlem pohledů, se jejich spoluautorství stává zárukou velmi kvalitních děl jak po technologické, tak i po ideové stránce.